Endring i inkassoloven – kravet om fast forretningssted i Norge

31.10.2003 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Justisdepartementet vedrørende forslag til endring i inkassolovens § 5 første ledd bokstav b. Kravet om fast forretningssted i Norge

Det vises til høringsbrev fra Justisdepartementet datert 02.04.04 der det foreslås at kravet om fast forretningssted i Norge i inkassolovens § 5 første ledd bokstav b utvides til krav om fast inkassosted innenfor EØS.

Dersom en slik regelendring innføres, er det etter mitt syn viktig at det også innføres krav om norskkunnskap til utenlandske foretak som innvilges inkassobevilling i henhold til inkassolovens § 5.  Jeg anser det som meget uheldig dersom norske forbrukere skulle måtte forholde seg til inkassoselskap som ikke kan kommunisere på norsk.

Etter at adgang til nemndsbehandlig i inkassosaker ble lovfestet i inkassolovens § 22 har Kredittilsynet stillet som vilkår for tildeling av inkassobevilling at selskapene knytter seg til inkassoklagenemnda. Dette betyr at forbrukere per i dag har mulighet til å klage på alle inkassoselskaper som opererer på det norske markedet. Jeg vil påpeke viktigheten av at en slik rettighet for forbruker sikres også for fremtiden. Dersom inkassolovens § 5 første ledd bokstav b utvides til krav om fast inkassosted innenfor EØS, må det derfor etter mitt syn påses at kravet om tilknytning til inkassoklagenemnda stilles også overfor utenlandske foretak som søker inkassobevilling i Norge.

Forutsatt at også øvrige vilkår for inkassovirksomhet som oppstilles i lov og konsesjon gjøres gjeldende overfor utenlandske aktører på samme måte som overfor norske aktører, har jeg ikke flere merknader til forslaget.

Med vennlig hilsen

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud

15.10.2019

Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.