Dette vil Forbrukertilsynet jobbe med i 2018

Kredittmarkedsføring, bolighandel, telefonsalg og digitalisering er noen av områdene Forbrukertilsynet skal jobbe mye med i 2018.

Publisert:
Oppdatert:

Ved årsskiftet skiftet Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. Samtidig fikk vi mer effektive verktøy som kan brukes ved lovbrudd. Det betyr blant annet at tilsynet selv kan fatte vedtak mot næringsdrivende, og at vi ikke lenger er forpliktet til å forhandle med næringsdrivende om en frivillig løsning først.

– Hovedsatsningene våre for året som kommer, er valgt ut fra hvilke saker som har stor betydning for forbrukerne, og hvor vi kan bidra best til å styrke forbrukervernet.  Vi vil bruke virkemidlene våre til å endre ulovlig praksis og reagere med økonomiske sanksjoner mot dem som ikke følger regelverket når det er behov for det, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Markedsføring av kreditt

I fjor ble reglene for markedsføring av kreditt skjerpet. Det ble blant annet forbudt å fremheve hvor lett det er å søke om lån, hvor raskt man får svar på en søknad eller hvor raskt man kan få pengene på konto. De nye reglene har imidlertid ikke lagt en demper på omfanget av kredittmarkedsføringen.

– I året som kommer, vil vi føre tilsyn med kredittmarkedsføring i alle kanaler. Vi skal følge med på at det blir gitt riktige prisopplysninger og at reklamen ikke er aggressiv eller villedende. Hvis vi avdekker lovbrudd, vil vi slå ned på dette, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Nye betalingstjenester

De siste årene har flere nye betalingstjenester dukket opp, og forenklet blant annet pengeoverføring for forbrukerne. Vipps har siden lanseringen fått 2,7 millioner norske brukere. Snart kommer trolig betalingstjenestene Apple pay og Ali Pay til Norge. Forbrukertilsynet skal i 2018 følge opp alle nye tjenester som forenkler betaling, og sørge for at tjenestene ikke villeder forbrukerne med markedsføring eller har urimelige avtalevilkår.

Les også: Agenda 2018 

Kreativ markedsføring for bolig

Mens starten av fjoråret var preget av sterk prisvekst i boligmarkedet og utbredt bruk av lokkepriser, har nedgangen i markedet endret bildet. Erfaringsmessig fører roligere tider i boligmarkedet til  at det blir tatt i bruk kreative løsninger for å få både nye og brukte boliger solgt. Forbrukertilsynet vil følge med på markedsføringen, og se til at ensidig positiv informasjon om boligen – og  ting man kan få på kjøpet – ikke overskygger annen viktig informasjon som kjøperen trenger.

– Kjøp av bolig er en stor økonomisk avgjørelse. Derfor er vi opptatt av at forbrukerne skal få enkel og god tilgang til all vesentlig informasjon de trenger om boligen – både positiv og negativ. Dette trenger de for å kunne ta veloverveide valg, sier Haugseth.

Ny veiledning for digitale vilkår

Digitale tjenester har forenklet hverdagen til mange forbrukere, og gjort mange prosesser mer effektive. I år skal Forbrukertilsynet ha spesielt stort fokus på utforming av vilkår for digitale tjenester, som apper og internettilkoblede ting. Vi vil blant annet utarbeide en ny veiledning for næringsdrivende.

– Veiledningen skal bidra til at utviklere av digitale tjenester lettere skal kunne formulere rimelige og balanserte avtalevilkår, som forbrukerne både kan forstå og akseptere. Vi kommer også til å slå ned på urimelige avtalevilkår eller markedsføring som villeder forbrukerne, sier Haugseth.

Skjult reklame i sosiale medier

Forbrukertilsynet vil i 2018 også prioritere å slå ned på skjult reklame i sosiale medier, og andre manipulative markedsføringsteknikker – særlig i kanaler der barn og unge ferdes.

– Barn og unge har et særlig vern mot påtrengende og urimelige markedsføringsmetoder. Annonsører som markedsfører seg i kanaler hvor barn og unge ferdes har derfor et særlig ansvar.  I året som kommer vil vi fortsette vårt tilsyn med skjult reklame i sosiale medier, og andre markedsføringsformer som retter seg mot barn i digitale kanaler, sier Haugseth.

Telefonsalg

I fjor opplevde Forbrukertilsynet en økning i antall klager på telefonsalg på 35 prosent sammenlignet med året før. Ved årsskifte ble det innført strengere regler for telefonsalg, som blant annet har strammet inn reglene for hvordan bedrifter kan hente tillatelse til å ringe forbrukere som er reservert mot telefonsalg.

– Vi vil prioritere å føre tilsyn med telefonsalg innenfor alle bransjer, og passe på at de nye reglene blir fulgt. Dersom vi ser tilfeller av det motsatte vil vi slå ned på dette, sier Elisabeth Lier Haugseth.