Consultation – Study on interest rate restrictions in the EU

05.10.2011 — I refer to the consultation document on the study on interest rate restrictions in the EU.
25.11.2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.