Dette bør du gjøre ved flykonkurs

04.04.2015 — Går flyselskapet du skal reise med konkurs, har du flere rettigheter som forbruker.

fly

 • Kan du bookes om?

  Noen mindre flyselskaper opererer flygninger på vegne av større flyselskaper. Har du kjøpt reisen gjennom et annet, samarbeidende flyselskap, bør du sjekke om dette selskapet kan booke deg om til andre flygninger.

 • Ta kontakt med banken

  Er flyreisen din noe frem i tid og du ønsker å få refundert billettpengene, oppfordrer vi deg til umiddelbart å rette krav om refusjon til banken din dersom du har betalt med kort.

 • Krev refusjon av konkursboet

  Normalt finnes det ikke tilstrekkelig med verdier i konkursboet til å dekke alle uprioriterte krav. Kundeinnbetalinger for flybilletter regnes som uprioriterte krav og vil normalt ikke bli dekket. Vi anbefaler likevel at alle kunder som har kjøpt flybilletter eller har penger til gode, retter et skriftlig krav om tilbakebetaling til flyselskapet.

 • Sjekk reiseforsikringen

  Får du ikke dekket tapet ditt av konkursboet, kan du ha et krav mot banken din hvis du har betalt med kort. Har du betalt reisen med kredittkort er kredittyter pliktig til å gjøre opp på vegne av flyselskapet etter finansavtalelovens § 54 b. Også visse debetkorttyper, som for eksempel VISA, gir rett til refusjon ved konkurs.

  Reiseforsikringen dekker normalt ikke tap når flyselskap går konkurs, men Forbrukerombudet anbefaler den enkelte å sjekke dette nærmere med sitt forsikringsselskap.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.