3. september 2015

Bidrag eller bedrag? Undersøk hvem du støtter

Ønsker du å gi til et godt formål? Ikke stol blindt på alle som kontakter deg og ber om bidrag. Det er ingen offentlig kontroll med innsamling, ta derfor ansvar selv, og sjekk hva pengene går til, råder Forbrukerombudet.

Bidrag eller bedrag? Undersøk hvem du støtter

I dag finnes det ingen offentlig kontroll med innsamling. Derfor er det viktig at folk som ønsker å gi, tar seg tid til å sjekke hva pengene går til og om organisasjonen de tenker å gi til er til å stole på.

Et godt råd er å fortrinnsvis gi penger til organisasjoner man kjenner til. Man bør også sjekke om de kontonumrene man betaler inn til virkelig hører til den organisasjonen man vil gi til.

– Det er dessverre ikke alle som samler inn penger til gode formål som er seriøse. Vi har tidligere opplevd at folk utnytter andres ønske om å bidra til bedrageri. Vårt råd er derfor å bare gi til aktører eller organisasjoner du stoler på, og sjekk før du gir, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Før sommeren ble innsamlingsloven opphevet. Forbrukerombudet var motstandere av dette, og foreslo heller at loven burde styrkes.

Sjekk innsamlingsregisteret

Innsamlingsregisteret driftes av stiftelsen Innsamlingskontrollen. For å kunne registreres må organisasjonen blant annet oppfylle krav til regnskap og ekstern kontroll. I tillegg forplikter de registrerte organisasjonene seg til å gi minst 65 prosent av de innsamlede midlene til det angitte formålet.

– Dersom organisasjonen du vurderer å støtte ikke er registrert i Innsamlingsregisteret, bør du undersøke hvorfor. En oppføring i registeret gir i seg selv en trygghet om at bidraget du gir går til det formålet du vil støtte, forklarer Nergård.

Vær en aktiv giver

Forbrukerombudet får jevnlig tips om organisasjoner som forbrukere har opplevd som useriøse. I blant dukker det opp saker der forbrukere føler seg lurt og det er mistanker om rent bedrag.

For å unngå at dine penger kommer i gale hender, bør du være bevisst på hvem du gir støtte til.

– Bruk internett aktivt og søk på organisasjonen du vurderer å gi bidrag til. Da vil du fort finne eventuell presseomtale og om andre forbrukere har opplevd organisasjonen som useriøs, sier Nergård.

Innsamling på telefon – dette bør du vite

Når organisasjoner samler inn penger via telefon benytter de seg stort sett av profesjonelle telefonsalgsfirmaer – såkalte callsentre. Disse callsentrene er ikke ideelle organisasjoner, men alminnelige selskaper som naturligvis krever betaling for sine tjenester. Gir du støtte ved telefonsalg bør du derfor være klar over at en del av pengene går til selskapet som utfører telefonsalgsoppdraget.

– Hvis man vil være sikker på at mest mulig av bidraget går til det formålet man vil støtte, kan man gi pengene direkte til organisasjonen og ikke via telefonselgere, anbefaler Nergård.