Ber selskapet Dragro stanse ulovlig praksis

06.01.2017 — Forbrukere har mottatt dopapir og fakturaer uten å ha inngått avtaler om kjøp. Forbrukerombudet ber firmaet som står bak om å avslutte praksisen og slette regningene.

UØNSKET: Flere forbrukere sier de har fått store mengder dopapir på døra som de aldri har bestilt. FOTO: Pixabay.com

Klagere som har kontaktet Forbrukerombudet har mottatt varer uten å ha snakket med firmaet Dragro i det hele tatt. Andre forteller om telefonsalg hvor de takket nei til tilbudet, men likevel fikk bestillingsbekreftelse på SMS og store mengder dopapir på døren kort tid etter.

Ulovlig uten skriftlig bekreftelse

Ved telefonsalg kreves det at tilbudet fra den næringsdrivende skal fremsettes skriftlig etter telefonsamtalen. Tilbudet skal inneholde alle vesentlige vilkår ved avtalen og forbruker skal akseptere dette tilbudet skriftlig. Det holder ikke at forbruker sier ja i en telefonsamtale.

– Det er ulovlig å levere varer med krav om betaling, til forbrukere som ikke har inngått avtale om kjøp. Det er også problematisk at mange, kanskje særlig eldre, kan føle seg presset til å betale – selv om de ikke har kjennskap til noen avtale, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Må slette betalingskrav

Forbrukerombudet har mottatt 12 klager fra og en rekke tips og telefonhenvendelser fra forbrukere på Dragros telefonsalg og utsendelse av dopapir. Forbrukerrådet har fått over 60 henvendelser. I tillegg har politiet flere steder i landet advart mot praksisen.

– Vi krever at selskapet avslutter den ulovlige praksisen og sletter alle betalingskrav hvor det ikke er inngått en gyldig avtale. Forbrukere som har mottatt faktura må gi beskjed til firmaet om at de ikke er forpliktet til å betale og se bort fra regningen, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Mange klagere forteller at de blir bedt om å benytte seg av angreretten når de kontakter selskapet for å protestere på regningen. Dragro kan ikke pålegge forbrukerne å benytte seg av angreretten for å komme seg ut av en avtale de aldri har inngått.  Selskapet kan heller ikke kreve at du skal returnere en vare du ikke har bestilt.

Telefonsalg til reserverte forbrukere

Flere forbrukere viser også til at de er oppringt av Dragro selv om de har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundsregisteret. Forbrukerombudet ber derfor selskapet redegjøre for sin praksis med telefonsalg.

Betalingskravene sendes ut av Avida Finans, og de er derfor orientert ved kopi av brevet til Forbrukerombudet.

Ombudet har registrert at selskapet Dragro via media har sagt de vil skjerpe rutinene. Ombudet ber Dragro bekrefte skriftlig at de straks vil endre på ulovlig praksis og stanse inndriving av ugyldige krav. Selskapet har svarfrist 11.  januar.

 

10.08.2020

Politiet henlegger Forbrukertilsynets anmeldelse av XXL

Forbrukertilsynet politianmeldte i januar sportskjeden etter at det ble avdekket at ansatte hadde foretatt fiktive kjøp for å skjule bruk av villedende førpriser. Nå har politiet henlagt anmeldelsen på grunn av kapasitetshensyn.