Ber Finn.no avvise ulovlige annonser

07.07.2016 — Det er ulovlig å markedsføre helårsboliger som fritidsboliger. Forbrukerombudet har bedt Finn.no om å avvise ulovlige annonser.
Bildet viser fanen nettside for kjøp og salg av boliger på finn.no

ULOVLIG: ULOVLIG: Det er ulovlig å markedsføre en bolig under fanen for fritidsboliger på Finn.no uten at det foreligger bruksendringstillatelse.

Forbrukerombudet har sett flere eksempler på at både eiendomsmeglere og privatpersoner legger ut helårsboliger under fanen for «Fritidsboliger til salgs» på finn.no. Dette gjelder særlig helårsboliger nær sjøen i områder uten boplikt. Vi har mottatt henvendelser fra både forbrukere, eiendomsmeglere, media og Tvedestrand kommune om denne praksisen.

Ulovlig markedsføring

Selv om boplikten i en kommune er opphevet, må huseier søke kommunen om bruksendring dersom de ønsker å ta en helårsbolig i bruk som en fritidsbolig. Og kommunen kan føre en streng praksis for bruksendring, uavhengig av om det er boplikt eller ikke i det aktuelle området. Vi mener derfor at det er ulovlig å markedsføre en bolig under fanen for fritidsboliger på Finn.no uten at det foreligger bruksendringstillatelse.

For å få stanset denne praksisen har vi oppfordret Finn.no til å slette ulovlige annonser, og ikke godkjenne annonser for helårsboliger under fanen for fritidsboliger i framtiden.

– Vi er kjent med at kjøpere har blitt overrasket over at det faktisk ikke er en fritidsbolig de har kjøpt. Det har dermed oppstått tvister som er belastende for alle involverte parter, sier Tonje Hovde Skjelbostad som er fagdirektør i Forbrukerombudet.

Les også: Helårsboliger kan ikke markedsføres som fritidsboliger.

Vil gjøre endringer

Hovde Skjelbostad understreker at det ikke er tilstrekkelig at eiendomsmegler eller selger av boligen opplyser i annonseteksten at boligen er registrert som helårsbolig. Det faktum at boligen kommer opp når man søker på fritidsboliger kan i seg selv villede potensielle hyttekjøpere. Finn.no har i et brev svart at de vil sette inn en rekke tiltak for å stanse denne ulovlige praksisen. Selskapet vil endre annonsereglene slik at de gjenspeiler vårt krav, avvise annonser som i dag ligger feil, og informere meglerne om Finn.no’s endrede praksis.

– Vi er glade for at  Finn.no tar ansvar, og vil bidra til å luke bort annonser som ulovlig markedsfører helårsboliger som fritidsboliger, sier Skjelbostad.

Les brevet til finn.no her

20.05.2020

SATS må innhente samtykke til nytt digitalt medlemskap

Forbrukertilsynet har mottatt flere klager fra forbrukere som reagerer på at SATS automatisk overfører kunder til et digitalt medlemskap i perioden treningssentrene er stengt som følge av koronaviruset. Dette er brudd på markedsføringsloven, mener Forbrukertilsynet, som nylig har tatt dette opp med selskapet.