Ber Facebook gi barn bedre beskyttelse

26.03.2013 — Forbrukerombudet vil at Facebook skal ta større ansvar for å beskytte barn mot reklame. - Det er vanskeligere for barn å skille reklamen fra andre aktiviteter på Facebook, sier forbrukerombud Gry Nergård.

– Barn skal kunne bruke Facebook, men Facebook må ivareta barns krav på beskyttelse etter markedsføringsloven, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet har nå sendt et brev til Facebook hvor problemstillingene knyttet til barn og reklame er blant hovedtemaene.

Strengere krav

Aldersgrensen for å registrere en brukerprofil på Facebook er 13 år. Markedsføringsloven gir barn rett til særlig beskyttelse fram til de fyller 18 år. Det betyr at loven stiller strengere krav til reklamen som rettes mot de yngste brukerne.

Dette gjelder både innhold, hvordan reklamen utformes og hvordan den skilles fra det øvrige innholdet på Facebook. Forbrukerombudet har bedt Facebook redegjøre for hvilke rutiner de har for dette i dag.

– Det er ikke lett for et barn å skille mellom hva som er reklame og hva som er venners oppdateringer når alt blandes sammen i newsfeeden. Newsfeeden er dessuten en så direkte markedsføringskanal at reklamen vil kunne være i strid med forbudet mot direkte kjøpsoppfordringer til barn, påpeker Nergård.

Vil ha særlige innstillinger som for personvern

Slik Facebook-innstillingene fungerer i dag, vil en mindreårig bruker automatisk få andre personverninnstillinger enn de voksne brukere. Forbrukerombudet etterlyser i sitt brev til Facebook liknende innstillinger for reklame til brukerne under 18 år.

– Det er bra at Facebook har egne personverninnstillinger for barn. Jeg oppfordrer dem nå til å ta det samme ansvaret for å beskytte barn mot reklame, sier Nergård.

Fortsetter forhandlingene

Forbrukerombudet har en god dialog med Facebook og fortsetter også forhandlingene om spam i newsfeed-en og Facebook sitt ansvar for annonser med falske merkevarer.

Forbrukerombudet mener at Facebook må ta et større ansvar for det store antallet annonser for falske merkevarer i deres automatiske annonseringssystem.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.