– Barna trenger økonomiopplæring i grunnskolen

30.10.2015 — – Å lære grunnleggende kjøreregler for mobilbruk har stor betydning for foreldrenes personlige økonomi, og etter hvert også elevens, sier forbrukerombud Gry Nergård.
Bildet viser en person som holder en telefon i hånda. Telefonen er inne på kalkulator.

PERSONLIG ØKONOMI: Elevene som trenger mest kunnskap om økonomi, lærer minst hjemme, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Å lære grunnleggende kjøreregler for mobilbruk har stor betydning for foreldrenes personlige økonomi, og etter hvert også elevens.

I disse dager er «Fremtidens skole» på høring, hvor man diskuterer hvordan skolen skal være i fremtiden. Jeg mener det er svært viktig med mer og bredere læring om markedsføring og personlig økonomi allerede på barneskolen.

Forbrukerne blir stadig yngre og har tilgang på langt flere elektroniske tjenester enn for bare få år siden. Derfor mener jeg at elevene bør begynne å lære om personlig økonomi så tidlig som mulig. Svært mange barn har egne mobiler og nettbrett, og mange låner også foreldrenes. Nedlasting og bruk av spill har ført til mange forbrukertvister, som til dels har dreid seg om store pengesummer. Roaming og databruk i utlandet er også en svært aktuell økonomisk problemstilling.

Det å lære grunnleggende kjøreregler for mobilbruk har stor betydning for foreldrenes personlige økonomi og etter hvert også elevens.

I dag kan også barn få sine egne bankkort. Forbrukerombudet har vært med på å forhandle frem trygge vilkår for egne betalingskort til barn. Kortene har i teorien ingen nedre aldersgrense. Barn fra 15 år kan bruke bankkortet sitt på nett. Forståelsen av sammenhengen mellom penger, betalingskort, handel og konsekvens må læres. Fra man får det første betalingskortet må man også lære hvordan man skal håndtere dette på en sikker måte for å hindre andres misbruk av kortet.

Raskere handel enn noen gang

Det å være kritisk til markedsføring, kunne lese kontrakter, forstå og forholde seg til de rettighetene og pliktene man har, er viktigere enn noen gang. Reklamen får stadig nye plattformer, dukker opp i nye sosiale medier og er mer aggressiv og pågående enn før. Vi har også sett flere eksempler på reklame rettet mot barn og slått ned på tilfeller av direkte kjøpsoppfordringer.

Tiden fra man ser reklame for et produkt, til man klikker seg inn i nettbutikken og så videre til den elektroniske betalingsløsningen hvor man ofte betaler uten pinkode eller annen autentifikasjon, er svært kort.

Elevene må derfor få opptrening i netthandel. Hva betyr dette klikket? Er det ingen vei tilbake? Hvilke rettigheter har jeg? Hva må jeg være obs på? Forskning viser at impulskontroll er et eget suksesskriterium for å takle de utfordringene dette gir for personlig økonomi.

Frykter flere unge gjeldsslaver

Det massive tilbudet om kreditt på alle teknologiske flater er en egen utfordring som stiller store krav til personlig økonomiforståelse. Selv­følgelig er det viktig å lære hva effektiv rente er og å kunne regne ut hvilke konsekvenser forbrukerkreditt har for egen økonomi. Det er imidlertid også viktig å lære seg å innta en kritisk holdning til reklamen for slike tjenester. Hva betyr egentlig «utsatt betaling»? Hvor dyrt blir lånet til slutt? Og er det smart å gjøre seg avhengig av forbrukslån og kreditt?

Det å være forbruker har også nær sammenheng med barn og unges identitetsutvikling, noe som kan påvirke kjøpsbeslutninger i svært stor grad. Når tilbudet av varer og tjenester er tilnærmet uuttømmelig på nett, kjøpsbeslutningene raske, og tilbudene om å kjøpe nå og betale senere er konstant til stede, er det viktig – også for ens personlige økonomi – å lære seg å reflektere rundt sin egen situasjon: Seg selv som forbruker, selve forbrukersamfunnet og også miljømessige og etiske problemstillinger.

Kan lære økonomi i flere fag

Både matematikk, teknologi, språk, samfunnsfag, etikkfag og praktiske fag er relevante for økonomisk forståelse. Det er viktig at de ulike fagene sees i sammenheng slik at elevene skjønner disse sammenhengene.

Jeg mener det er svært viktig at elevene gis mer kunnskap om personlig økonomi gjennom skolen. Bare på den måten kan man sikre at alle elever er rustet for å takle de utfordringene de møter i forbrukersamfunnet. De elevene som trenger det mest er trolig de som får minst kunnskap med seg hjemmefra.

Debattinnlegget ble trykket i Dagsavisen 30. okotober, 2015.

Les hele høringsuttalelsen her. 

24.06.2019

Varsler bransjen om prismarkedsføring på flyreiser

Flere tilbydere av flyreiser bryter med markedsføringsloven når de oppgir for lav totalpris på flyreiser på sine nettsider. Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til tre norske selskaper og ett svensk.