Avdekket stort omfang av ulovlig reklame for kosmetiske inngrep

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet har gjennom en felles tilsynsaksjon avdekket et stort omfang av ulovlig markedsføring fra klinikker som tilbyr kosmetiske inngrep. – Dette er alvorlig, uetisk og ulovlig, sier Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Publisert:
Oppdatert:

Totalt 40 klinikker har nå mottatt brev fra en eller flere av tilsynsmyndighetene om å rette opp i ulovlig reklame, og to av klinikkene har fått varsel om overtredelsesgebyr. 10 av klinikkene har mottatt brev fra mer enn ett tilsyn, fordi de opererer i strid med flere ulike regelverk.

I tilsynsaksjonen “Aksjon Injeksjon”, ble det avdekket store mengder ulovlig reklame for kosmetiske inngrep i sosiale medier og på klinikkenes nettsider.  

–  Det vi nå har sett under fellesaksjonen vår er både alvorlig, uetisk og ulovlig. Vi ser det som spesielt bekymringsfullt at klinikkenes markedsføring i sosiale medier treffer en ung og potensielt sårbar gruppe, sier Bente Øverli, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

Alle tre etatene forventer nå at klinikkene setter seg godt inn i regelverket og rydder opp.

Grove brudd

Det er ulovlig å markedsføre reseptpliktige legemidler som botulinumtoksin (f.eks Botox, Azzalure, Vistabel). En klinikk kan for eksempel ikke publisere en TikTok-video der noen får injisert Botox. Dette fant vi flere eksempler på under tilsynsaksjonen.

Reklame for kosmetiske inngrep med medisinsk utstyr, som for eksempel fillere til leppene, er lovlig – men det er klare grenser for hvilke påstander og virkemidler det er lov å bruke.

Man kan for eksempel ikke:

Aksjonen avdekket at mange bryter loven på disse punktene. Det er også utbredt å markedsføre en annen bruk av injeksjonsproduktene enn det som er beskrevet i bruksanvisningen til det medisinske utstyret, og utenfor godkjent bruksområde for legemidler. Dette er også strengt ulovlig.

Markedsføring skal heller ikke virke støtende, skape fordommer mot normale kroppsvariasjoner eller bidra til kroppspress blant barn og ungdom.

Les mer om reglene her

Rammer mindreårige – bidrar til kroppspress

Forbrukertilsynet har sendt brev til totalt 34 klinikker som de mener har lovstridig markedsføring på TikTok og Instagram. Funnene er alvorlige, fordi de rammer mindreårige.

–  Barn og ungdom skal slippe å bli utsatt for kommersielle budskap om hvordan de kan endre på utseendet med kosmetiske inngrep når de er i sosiale medier. Slik markedsføring kan bidra til kroppspress, og er ulovlig, sier Øverli.

I tilsynsaksjonen ble det avdekket mange eksempler på markedsføring som tar i bruk virkemidler som appellerer til barn, som for eksempel humor, musikk, filter, emojis, rabatter og liknende.

–  Når markedsføringen i tillegg publiseres usensurert på plattformer som i hovedsak brukes av barn og ungdom, er veien til lovbrudd kort, påpeker Øverli.

Les mer: Markedsfører kosmetiske inngrep på populære plattformer for barn

Varsler gebyr

Legemiddelverket har sendt brev til sju klinikker de mener ikke oppfyller regelverket i markedsføringen sin på nettsider og sosiale medier. To klinikker har så alvorlige brudd, at Legemiddelverket har varslet overtredelsesgebyr på rundt 800.000 kroner.

Legemiddelverket gjennomførte en lignende aksjon i fjor sommer, der det ble avdekket at flere klinikker driver med ulovlig markedsføring. Disse fikk vedtak om stans av ulovlig reklame og tvangsmulkt. Årets tilsynsaksjon er en oppfølging av fjorårets funn og mottatte tips.

– Det er svært skuffende at vi fortsatt ser så mye ulovlig reklame. Vi har brukt mye ressurser på å veilede bransjen i tiden etter aksjonen i fjor. Vi varsler nå bruk av strengere sanksjoner som overtredelsesgebyr, sier enhetsleder i Legemiddelverket, Unni Hjelmaas.

 Les mer: Legemiddelverket slår ned på ulovlig markedsføring

Helsepersonell skaper usunne idealer

Også Helsetilsynet fant klare lovbrudd hos alle 10 klinikkene de undersøkte under aksjonen. Flere av klinikkene brukte blant annet før- og etterbilder av kosmetiske inngrep og verdiladede begreper som for eksempel «gummy smile», «mamma-mage» og «grevinneheng» i markedsføringen sin.

– Dette er måter å markedsføre på som kan lede til kroppspress og er ulovlig, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Anne Myhr.

Det er ofte helsepersonell selv som står bak markedsføringen av kosmetiske inngrep.

– At helsepersonell bidrar til å skape et usunt kroppsideal, spesielt blant unge, ser vi svært alvorlig på. Helsepersonell må være særlig varsomme i utforming av markedsføringen sin for kosmetiske inngrep, slik at den ikke retter seg mot mindreårige, eller bidrar til kroppspress blant barn, sier Myhr.

Klinikkene Helsetilsynet har undersøkt, har blitt varslet pålegg om retting av den ulovlige markedsføringen.

– I tillegg vil vi se nærmere på en lege som arbeider som ansvarlig lege for svært mange klinikker, for å finne ut om hen opptrer faglig forsvarlig og ivaretar pasientene på en tilfredsstillende måte, sier Myhr.

Les mer: Lovbrudd hos 10 av 10 klinikker

–   Ikke lovtomme rom

Dette er første gang etatene går sammen om en slik aksjon. Det har vært viktig å samarbeide ettersom de tre etatene har tilgrensende tilsynsfunksjoner.

–  Det er veldig bra at etatene gjennomfører en slik aksjon for å avdekke useriøse aktører som spiller på kroppspress mot barn under 18 år. Dette er et viktig arbeid, og vi har innført lov- og forskriftsendringer som handler om kosmetiske inngrep, injeksjoner og markedsføringen av slike inngrep, rettet mot barn under 18 år, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Barne- og familiedepartementet er bekymret over det barn og unge blir utsatt for i sosiale medier.

–  Sosiale medier er ikke lovtomme rom. Barn og unge skal være skjermet mot ulovlig markedsføring, og det gjelder selvsagt også på for eksempel TikTok, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hun er glad for at tilsynene på feltet nå samarbeider, og sier at regjeringen vil jobbe videre med dette.

–  Regjeringen har satt i verk en gjennomgang av forbrukervernet til barn i digitale medier. Vi ser på om reglene og håndhevingen kan gjøres enda mer treffsikre. Resultatene av aksjonen her vil gi nyttig informasjon om hva som må gjøres for å styrke forbrukervernet til barn. Jeg vil se på hva vi kan lære av arbeidet både når det gjelder reklame som bidrar til kroppspress og annen markedsføring i digitale medier, sier Toppe.

Fakta om Aksjon Injeksjon

  • Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet gjennomførte felles tilsynsaksjon 28.–29. mars 2023
  • Det ble avdekket brudd på regelverket hos 40 klinikker
  • Tilsynsaksjonen var avgrenset til å se på markedsføring av følgende behandlinger: fillerinjeksjon, trådløft, PRP (vampyrbehandling) og reseptpliktige legemidler som f.eks Botox, i utvalgte kanaler i sosiale medier og klinikkenes nettsider
  • Utvalget av klinikker var i hovedsak basert på tips og klager vi har mottatt
Flere artikler

Se webinar om markedsføring av kosmetiske inngrep

På webinaret vil dere få en innføring i det grunnleggende lovverket som gjelder for markedsføring av kosmetiske inngrep.