Miljø og etikk

Det er viktig at næringsdrivande gir forbrukarane rett og rettleiande informasjon om produktet og dei etikk- og miljøfortrinna det har.

Bruk av etikk- eller miljøargumentasjon i marknadsføringa skjer ofte i form av påstandar om produkt og eigenskapane deira. Eit grunnkrav er at alle påstandar må kunne dokumenterast på marknadsføringstidspunktet.

Rettleiingar

Forbrukartilsynet har utarbeidd følgande rettleiingar innan miljø og etikk.

27.02.2019

Medhold i Markedsrådet i sak om ulovlig markedsføring av rørleggertjenester

Markedsrådet opprettholder Forbrukertilsynets vedtak på 150 000 kroner mot Rørleggervakta 24vvs AS og 60 000 kroner mot selskapets daglige leder for å ha villedet forbrukere om hva slags tjenester selskapet leverer.

Fagpersoner