Miljø og etikk

Det er viktig at næringsdrivande gir forbrukarane rett og rettleiande informasjon om produktet og dei etikk- og miljøfortrinna det har.

Bruk av etikk- eller miljøargumentasjon i marknadsføringa skjer ofte i form av påstandar om produkt og eigenskapane deira. Eit grunnkrav er at alle påstandar må kunne dokumenterast på marknadsføringstidspunktet.

Rettleiingar

Forbrukartilsynet har utarbeidd følgande rettleiingar innan miljø og etikk.

29.05.2020

Millioner av ulovlige korona-relaterte annonser fjernet fra nettet

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter gått gjennom ulike nettsider for å sjekke mulige brudd på markedsføringsloven ved markedsføring av produkter som hevdes å ha en effekt mot koronavirus.

Fagpersoner