Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

Miljø og etikk

 

 

06.09.2019

Reklame frå politiske parti

Kan eg reservere meg mot reklame frå politiske parti? Dette lurer mange forbrukarar på no i valkampen. Svaret får du her.