Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

 

 

13.11.2020

Orienterer treningssentrene om kundenes rettigheter

Forbrukertilsynet har sendt orienteringsbrev til de største treningskjedene etter at sentre i flere deler av landet måtte stenge som følge av de nye korona-tiltakene som ble innført denne uken.