Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

Miljø og etikk

 

 

11.02.2020

Dette fikk Forbrukertilsynet flest klager på i 2019

I 2019 mottok Forbrukertilsynet totalt 14 571 skriftlige tips og klager på ulike former for markedsføring. Antallet klager ligger dermed på samme nivå som i 2018, hvor det ble satt klagerekord.