Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

Miljø og etikk

 

 

27.02.2019

Medhold i Markedsrådet i sak om ulovlig markedsføring av rørleggertjenester

Markedsrådet opprettholder Forbrukertilsynets vedtak på 150 000 kroner mot Rørleggervakta 24vvs AS og 60 000 kroner mot selskapets daglige leder for å ha villedet forbrukere om hva slags tjenester selskapet leverer.