Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

 

 

03.09.2020

Forbrukertilsynet varsler forbudsvedtak mot SATS

Forbrukertilsynet varsler nå forbudsvedtak med tvangsmulkt mot SATS Norway AS etter at de i perioden treningssentrene var stengt automatisk overførte kundene til et nytt digitalt medlemskap uten å innhente samtykke til det. Etter Forbrukertilsynets vurdering har SATS også villedet forbrukerne om oppsigelsestidens lengde.