Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

Miljø og etikk

 

 

30.05.2018

Nordisk samarbeid om et bedre forbrukervern

Forbrukermyndighetene i de nordiske landene vil styrke samarbeidet for å stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter.