Andre tema

På denne sida finn du informasjon om andre tema Forbrukartilsynet fører tilsyn med.

Kjønnsdiskriminerande reklame

Tekstilmerking

Merking av krystallglas

Miljø og etikk

 

 

13.02.2018

Jusstudent og opptatt av forbrukerspørsmål?

Hos Forbrukertilsynet kan du bidra til å ivareta forbrukernes interesser, samtidig som du lærer mer om markedsføringsrett og kontraktsrett.