Airbnb markedsfører utleie uten fullstendige priser

28.01.2016 — Nettstedet airbnb.no har mangelfulle prisopplysninger på sine utleieleiligheter. Den populære tjenesten må nå gjøre endringer for å følge loven.

Airbnb har på kort tid blitt et populært nettsted hvor privatpersoner kan leie ut hele eller deler av hjemmet sitt til andre. Tilsvarende kan forbrukere på jakt etter et overnattingsted søke opp mulige overnattingsteder.

Tar ikke med avgifter

Forbrukerombudet har registrert at leieprisene på nettstedet ikke inkluderer pris for rengjøring og andre obligatoriske avgifter.

Forbrukerombudet mened Airbnbs norske nettsted driver med villedende markedsføring da de ikke opplyser om fullstendig pris. Dette er ulovlig prismarkedsføring.

For at prisen skal være fullstendig må alle obligatoriske gebyrer være inkludert i prisen som blir opplyst. Selv om avgiftene blir inkludert senere i kjøpsprossen er ikke dette tilfredsstillende etter loven.

Ber om endringer

Den prisen som presenteres for forbrukeren skal være den prisen som man faktisk kan kjøpe tjenesten for. Avgifter eller gebyrer som forbrukeren ikke kan unngå skal ikke legges til underveis i bestillingsprosessen.

Forbrukerombudet ber nå om at endringene blir gjennomført snarest mulig og senest innen 15.februar.

Forbrukerombudet opptatt av at forbrukerne skal være like trygge når de kjøper eller leier en vare eller tjeneste gjennom en delingsplattform, som på mer tradisjonelle plattformer.

Les også: Suksess i delingsøkonomien kommer med fornøyde forbrukere

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.