Advarer mot EU-forslag om nye reklameregler

05.09.2016 — Forbrukerombudet er kritisk til et forslag som åpner for mer reklame i beste sendetid og friere regler for produktplassering. Det er EU-kommisjonen som går inn for å liberalisere reklamereglene i Europa, men ombudet ber Kulturdepartementet om å sette på bremsen.
fjernkontroll og tv. foto

IKKE TYDELIG: Under halvparten av TV-seerne får med seg merking av programmer som inneholder produktplassering.

Tidligere i år la EU-kommisjonen fram sine forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester, det såkalte AMT-direktivet.

Her foreslås det blant annet å slakke på reglene for produktplassering slik at produktene kan gis en mer fremtredende eksponering i programmene. Forbrukerombudet har lenge vært kritisk til produktplassering, siden det rokker ved lovprinsippet om at markedsføring tydelig skal fremstå som markedsføring.

– Produktplassering er vanskelig å identifisere og forstå for forbrukerne. En undersøkelse som Medietilsynet gjorde, viste at under halvparten fikk med seg merkingen av programmer som inneholder produktplassering. Én av to TV-seere har dermed blitt eksponert for markedsføring uten å være klar over det, sier Gry Nergård.

– Kortsiktig med mer TV-reklame

Det foreslås videre at dagens regel om maks 20 prosent reklame per klokketime byttes ut med et tak på hvor mye reklame som kan sendes per dag. I praksis åpner dette for at kringkasterne kan legge store mengder reklame til tidspunktene hvor de vet at mange titter på. I tillegg foreslås det at nyhetssendinger og filmer kan avbrytes oftere av reklame enn i dag.

– Vi vet at forbrukere synes TV-reklame er irriterende. Mange velger heller reklamefrie alternativer som Netflix for å slippe avbruddene. I ei tid hvor lineær TV møter stadig større konkurranse vil det derfor være ei kortsiktig løsning å pøse på med mer reklame, mener Nergård.

Like regler for alle massemedier bør vurderes

Forbrukerombudet har tidligere, og også under denne høringen, etterlyst en mer helhetlig mediepolitikk.

I dag reguleres reklame i TV-sendinger og audiovisuelle bestillingstjenester av kringkastingsregelverket. Nettaviser, videodelingsplattformer, blogger og andre medier vurderes imidlertid etter det generelle forbudet mot skjult reklame i markedsføringsloven. At det er helt egne regler for identifisering av reklame på TV, kan bidra til å gjøre reklamegjenkjenningen mer forvirrende og vanskelig for forbrukerne. Forbrukerombudet ser også at det er utfordrende for mediene.

– Vi mener derfor det bør gjøres et større arbeid med regelverket om kommersiell kommunikasjon i massemedia fremfor å flikke på reglene for TV, som man gjør nå, avslutter forbrukerombud Gry Nergård.

16.02.2018

Invitasjon til seminar – fra Forbrukerombud til Forbrukertilsyn

Forbrukertilsynet har fått nytt navn og nye virkemidler. I den forbindelse inviterer vi advokater, jurister og andre til et halvdagsseminar tirsdag 6. mars 2018 kl. 09.00 – 11.45, Auditoriet i R5, Akersgata 59.