Vil ha 16 års aldersgrense

19.10.2017 — Forbrukerombudet mener at Norge bør følge EUs råd om å innføre en aldersgrense på 16 år for å kunne samtykke til behandling av personopplysninger uten at foreldrene involveres.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Justisdepartementet foreslår å fravike hovedregelen i personvernforordningen om at barn under 16 år må ha foreldrenes samtykke før de kan gi fra seg omfattende personopplysninger om seg selv på internett, og heller sette aldersgrensen til 13 år. Dette er Forbrukerombudet uenige i.

Vi er opptatt av at også barn under 16 år skal kunne delta i samfunnet ved å bruke digitale tjenester. Men ansvaret for at tjenester med en ung målgruppe ivaretar barns personvern må legges på tilbyderne, og ikke på barna selv.

Les Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag om ny personopplysningslov.

12.01.2021

Forbrukertilsynet tar imot klager på varer og tjenester

Vil du klage på en vare eller tjeneste du har kjøpt? Trenger du hjelp til å løse en konflikt med en selger? Nå kan du melde inn nye meklingssaker til Forbrukertilsynet.