Regjeringen foreslår endringer i markedsføringsloven

06.04.2017 — Regjeringen vil gi Forbrukerombudet større muskler, og mulighet til å stanse lovbrudd raskere.
Bildet viser forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

KAN HANDLE RASKERE: Hvis forslaget vedtas vil vi få sterkere muskler til å slå ned på klare og alvorlige lovbrudd, understreker forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth

– Dette vil sikre en mer effektiv håndheving av markedsføringsloven og annet regelverk som verner forbrukerne, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Les forslaget her.

Dette er noen av lovendringene som foreslås:

  • Forbrukerombudet skal selv kunne treffe vedtak i alle saker
    Vedtak vil kunne fattes raskere enn før, og i tillegg foreslås det at Forbrukerombudet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr i flere typer saker.
  • Adgang til å innhente opplysninger som er underlagt taushetsplikt
    I enkelte tilfeller hvor næringsdrivende forsøker å skjule identiteten sin ved f.eks. svindel av forbrukere, trenger Forbrukerombudet tilgang til opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Det foreslås nå at ombudet skal kunne kreve dette.
  • Markedsrådet får en ny rolle som klageinstans
    Siden Forbrukerombudet får vedtaksmyndighet i alle saker, vil Markedsrådets hovedoppgave være å behandle klager på Forbrukerombudets vedtak.
  • Forbrukerombudet skifter navn til Forbrukertilsynet.

– Vår erfaring er at dagens regler gjør det vanskelig å håndheve og stoppe visse typer alvorlige lovbrudd. Selv helt klare lovbrudd som villeder forbrukerne og skader konkurrenter, vil kunne pågå i relativt lang tid. Departementets forslag til endringer vil gjøre det lettere for oss å gripe inn raskt når det trengs, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Hun understreker at Forbrukerombudet fortsatt vil løse de aller fleste saker gjennom dialog og forhandlinger med de næringsdrivende.

– Men vi vil få sterkere muskler til å slå ned på klare og alvorlige lovbrudd på en mer effektiv måte, sier Haugseth.

 

25.11.2020

Aktører får brev etter tilsynsaksjon på kroppspress

Forbrukertilsynet har gjennomført en ny tilsynsaksjon for å sjekke omfanget av markedsføring i sosiale medier som kan bidra til å skape kroppspress blant barn og unge.