Nettreisebyråer bryter loven

20.08.2015 — En rekke turoperatører gir ikke kundene de rettighetene de har krav på.
ombordstigning fly. foto

ULOVLIG: Nettreiseselskapene må gi kundene sine de rettighetene de har krav på, krever Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har nylig gjennomført et tilsyn med 16 tilbydere av flyreiser og hotellovernattinger.

Det viste at flere av nettreisebyråene som selger fly og hotellopphold samlet, ikke gir kundene de rettighetene de har krav på ifølge pakkereiseloven. Dersom det oppstår problemer med reisen, ber de kundene om å kontakte flyselskapet eller hotellet direkte. Dette kan være ulovlig.

Mange av reisene som disse tilbyderne selger er pakkereiser. Da kan de ikke fraskrive seg ansvaret de har som pakkereisearrangør.

Viktige forbrukerrettigheter

Pakkereiseloven gir blant annet kundene rett til å klage på alle elementene av reisen direkte til arrangøren. Loven gir deg også rett til å søke om erstatning for ikke-økonomiske tap, for eksempel støy eller andre forhold som forringer ferien din.

Loven gir kundene viktige forbrukerrettigheter som gjør det tryggere og enklere å reise på ferie. Forbrukerombudet mener kunder som kjøper fly og hotellopphold samlet fra et nettreisebyrå har krav på disse rettighetene.

Varsler ikke om ruteendringer

Tilsynet viste også at flere av tilbyderne ikke tar ansvar for å varsle kundene sine dersom flyselskapet endrer rutetidene. De har også tatt et forbehold om at de kan komme tilbake med endringer i bestillingen innen 24 eller 72 timer, uten å gi tydelig informasjon om dette i bestillingsprosessen.

Formidleren har plikt til å videreformidle informasjon om endringer i avreise- eller ankomsttidspunkt. Det er også viktig at kunden får god informasjon om at det kan komme endringer i bestillingen, slik at dette ikke kommer som en ubehagelig overraskelse.

Forbrukerombudet utarbeidet i 2013 en bransjenorm for salg av pakkereiser og formidling av flybilletter i samarbeid med bransjeorganisasjonen Virke. Dette tilsynet ble gjennomført for å undersøke om nettreisebyråene følger utvalgte punkter i normen.

Må følge loven

Forbrukerombudet ber nå nettreisebyråene om å gjennomgå vilkårene og bestillingsløsningene sine, slik at de oppfyller kravene i pakkereiseloven og bransjenormen. Selskapene har fått frist til 2. september  med å svare Forbrukerombudet. Tilbyderne som mottar brev er Budjet, Ebookers, Expedia, Go to gate, Reisefeber, Reisegiganten, Seat 24, Supersaver, Ticket, Travellink, Travelpartner og Travelstart. Ving, Apollo,  Kenba og  Startour er også sjekket, men får i denne omgang ikke brev fra Forbrukerombudet.

12.10.2020

Tre av fire av pakkereisearrangørene er i rute med tilbakebetalinger

Etter at Forbrukertilsynet sendte brev til fire pakkereisearrangører for å få status på tilbakebetalinger for avbestilte eller avlyste pakkereiser, er nå tre av dem i rute.